Soczewki tworzone w oparciu o trzy rewolucyjne technologie 4D TECHNOLOGY

Wszyscy jesteśmy prawo- lub leworęczni. Na podobnej zasadzie funkcjonuje również zjawisko dominacji prawego lub lewego oka. Technologia 4D umożliwia uwzględnienie oka dominującego w procesie projektowania, a tym samym stworzenie niepowtarzalnych soczewek gwarantujących użytkownikom doskonałą dynamikę widzenia.

Korzyść : nieograniczona dynamika widzenia i poprawa czasu reakcji.


SYNCHRONEYES

Na zakres obuocznego pola widzenia wpływa jakość obrazu powstającego na siatkówce oka prawego i lewego , dlatego kalkulacja obydwu soczewek przebiega w sposób zsynchronizowany.

Dla wszystkich kierunków patrzenia jakość obrazu na siatkówce prawego i lewego oka jest zbliżona, co zapewnia maksymalnie szerokie pole widzenia obuocznego .

Korzyść : szeroki kąt widzenia


NANOPTIX

Technologia ta traktuje soczewkę jak tysiące małych elementów, aby ustabilizować odchylenie promieni świetlnych

Korzyść : eliminacja efektu pływania obrazu.


Soczewki te mogą być aplikowane klientom tylko przez salony optyczne wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie pomiarowe , umożliwiające wyznaczanie wszystkich obowiązujących parametrów dla tak zindywidualizowanych układów optycznych .


Visioffice

 

{ {/source}

{source}