Powłoki Antyrefleksyjne


 

Powłoki antyrefleksyjne są uszlachetnieniem stosowanym w celu wyeliminowania rozproszonych odbić światła na powierzchni soczewek, co wpływa na zwiększenie ilości światła przechodzącego przez soczewkę i zwiększenie kontrastu widzenia.


 

Więcej…
 

 

 


 

 

Więcej…
 

 


 

 

Więcej…