Sport sol-utions

 

IMGPrzeciwsłoneczne soczewki korekcyjne dla uprawiających sport , turystykę .

Korzyści dla użytkownika( barwienia są dostosowane do dyscyplin sportowych,

poprawiając jakość widzenia eliminując całkowicie UV , jak również eliminują światło

niebieskie poprawiając tym samym kontrast widzenia

Zalecane :

  • Inuit- wędkarstwo jazda na rowerze, łyżwiarstwo
  • mistral- sporty wodne i plażowe
  • apache-strzelanie do celu, jazda na nartach we mgle
  • master golf, tenis
  • touareg- wspinaczka wysokogórska, kolarstwo górskie, narciarstwo, turystyka
  • sherpa-wspinaczka wysokogórska, jazda na nartach na lodowcu