Soczewki średnio i wysoko indeksowe charakteryzują się tym że posiadają tak

zwany wyższy współczynnik załamania światła tzn. od 1,6 aż do 1,74 .

Im wyższa jest wartość indeksu, tym soczewka okularowa jest cieńsza.

Różnice pomiędzy grubością soczewek podstawowych ,

a tych o najwyższym współczynniku mogą dochodzić nawet do 40 %.

Uzyskujemy przez to :


  • atrakcyjny wygląd i elegancję
  • naturalne widzenie
  • komfortowe widzenie peryferyjne
  • redukcję powiększenia oczu w okularach
  • lekkość całej konstrukcji